OIL JPM, s.r.o.

O NÁS

V súčasnosti Vám ponúkame predaj kvalitných BENZÍNU A NAFTY a mazív na štyroch čerpacích staniciach v Skalici, Holíči, Šaštíne-Strážoch a Radošovciach, domáce kvalitné vínko z mikrovinárstva a penziónu U STUDÁNKY v Skalici spolu s menšími rodinnými a firemnými oslavami. Ponúkame Vám špičkovú gastronómiu v REŠTAURÁCII JOZEF II. Holíč, kde okrem dobrého jedla, vlastného vínka, čapujeme domáce pivo z Holíčskeho Pivovaru WYWAR. Holíčsky pivovar Wywar na Bratislavskej 20 v Holíči ponúka okrem niekoľkých vlastných pív aj čerstvú PIZZU pečenú v peci na drevo. Sme rodinná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť založená v roku 1996.

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR
www.nsrv.sk

www.mpsr.sk

www.apa.sk/prv-2014-2020

www.op-kzp.sk

ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Zadávateľ zákazky: OIL JPM, s.r.o.;

Názov zákazky: Inováciou pivovaru na dosiahnutie automatickej regulácie procesu varenia piva a digitalizácie;

Stručný opis zákazky: Predmetom nákupu je obstaranie inovatívnej technológie do výrobne piva, kde zákazka sa delí na 3 logické celky.

Logický celok č. 1 – Technológia šrotovného hospodárstva – jedná sa o ucelenú linku podľa technickej špecifikácie

Logický celok č.2 – Technológia automatizácie a intenzifikácie pivovaru – technológia sa skladá z nasledovných zariadení: mladinová nádoba 1ks, automatizácia pivovaru – 1ks, cylindrické tanky 40 hl – 7 ks a 80 hl – 3ks, chladiaci systém pre chladenie CK tankov,- 1 ks, potrubie, potrubné pripojenie, centrálny riadeiaci systém -1 ks, extraktor na chmeľ – 1ks, zachytávanie CO2 – 1ks,  elektro časť, rmutový kotol – 1ks, chladič na vírivú kaďu – 1ks, filter na pivo 1ks, úpravňa vody 1ks, scedzovacia kaďa 1ks, vyvíjač pary 1ks, vírivá kaďa 1ks

Logický celok č.3 – Technológia plnenia piva do fliaš- pozostáva z plniacej linky 1 ks a etiketovacieho stroja 1ks.

Technická  špecifikácia zariadení a technológií je súčasťou súťažných podkladov s názvom Kúpna Zmluva- Príloha č.1.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.oiljpm.sk/dotacie/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.11.2020, 10:00 hod.

Výzva na predloženie cenových ponúk

Návrh Zmluvy_časť č.2

Návrh Zmluvy_časť č.1

Návrh Zmluvy_časť č.3

Kúpna Zmluva_Príloha č. 1

Kúpna Zmluva_Príloha č. 2

Kúpna zmluva – Príloha č. 3

 

Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu.pdf